ÅSAB ENERGI – FRAMTIDSSÄKER UPPVÄRMNING

ÅSAB Energi levererar framtidssäkra energiinstallationer, det vill säga uppvärmning som lönar sig i längden, som följer gällande miljökrav, som ger ett friskt inomhusklimat och därigenom – nöjda hyresgäster.

 

Som oberoende energientreprenör i Stockholm och med service och underhåll av hög kvalitet moderniserar vi dina värmesystem. Vi har produkter och tjänster för installation och service av bland annat:

 

 

ÅSAB Energi utför även gasarbeten i Stor-Stockholms gasnät samt gasolinstallationer till restauranger och privatpersoner. För optimerad och säker drift av värmesystem erbjuder vi serviceavtal till fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

 

Vår verksamhet startade 1992, men erfarenheten från installation, drift och underhåll av fastigheters uppvärmningssystem sträcker sig över 30 år tillbaka i tiden. Idag samarbetar vi med marknadens ledande leverantörer och använder oss av modern och beprövad teknik i alla våra installationer. Vårt produktoberoende gör att vi fritt kan rekommendera den bäst lämpade lösningen för dina behov.

 

ÅSAB Energi är certifierat enligt Auktoriserad Gasinstallatör och Behörig Besiktningsman för energigassystem.

MÅLSÄTTNINGAR

 

Vår affärsidé är att med gedigen branschkunskap, krav på låga energikostnader, miljömedvetenhet och driftsäkerhet erbjuda framtidssäker uppvärmning. Visionen är att vara en av Stockholms främsta aktörer inom energiinstallationer.

CERTIFIERINGAR

 

ÅSAB Energi uppfyller kraven för:

 

  • Behörig besiktningsman för energigassystem
  • Auktoriserad VVS-installatör
  • Auktoriserad gasinstallatör enligt Svenska Gasföreningen
  • AA Rating God Kreditvärdighet

MILJÖPOLICY
Vi strävar efter att hjälpa våra beställare till en effektiv energianvändning. Det gör vi genom att skapa förutsättningar för en väl fungerande drift och ett optimalt nyttjande av uppvärmningsanläggningar.

 

Internt arbetar vi långsiktigt med att öka kunskapen om vikten av miljöfrämjande arbete inom vår bransch. I vår miljöpolicy ingår att ÅSAB Energi ska:

 

  • Ta hänsyn till de miljökrav som våra kunder, medarbetare och omvärld ställer på oss.
  • Utforma arbetsmetoder och processer med hänsyn till miljö- och klimatpåverkan.
  • Öka kunskapen hos våra medarbetare och kunder om olika energiformers påverkan på olika ekosystem.

FÖRETAGSINFORMATION
ÅSAB Energi AB
Org: 556418-7093

 

ADRESS:
Industrivägen 15
171 48 Solna
Stockholms