Arlanda Express

Projekt
Status Avslutat
Projekt typ Pelletsanläggning
Projekt start 2012.08.01
Projekt slut 2013.01.01
Projekt ansvarig Per-Erik Sirén