Installation

UPPDATERA DITT VÄRMESYSTEM REDAN IDAG

När du ska installera eller uppdatera till ett modernt uppvärmningssystem tjänar du ingenting på att vänta. Energiinvesteringen kommer att sänka dina driftskostnader med start redan vid installationen.

 

ÅSAB Energi är en oberoende energientreprenör i Stockholm som installerar och moderniserar uppvärmningssystem. Med vår hjälp kan du optimera energianvändningen genom att förvandla ditt bortglömda pannrum till en framtidssäker värmeanläggning. Ditt beslut att uppdatera ditt värmesystem kommer att medföra en rad positiva effekter – däribland sänkta driftskostnader, ett friskare inomhusklimat och en klimatvänligare energianvändning.

 

Vi utför installationer över hela Stor-Stockholm av bland annat:

 

 

Som auktoriserad gasinstallatör med besiktningsbehörighet utför vi även alla typer av gasarbeten i Stor-Stockholms gasnät samt gasolinstallationer till restauranger och privatpersoner.

DET BORTGLÖMDA PANNRUMMET

 

Många pannrum står förbisedda och orörda, ibland ända sedan fyrtiotalet. Trots att uppvärmningen i regel står för en tredjedel av fastighetens totala driftskostnad, är ett modernt värmesystem ofta en bortprioriterad investering.

 

Bortglömda pannrum är något vi på ÅSAB Energi stöter på alltför ofta. Rummen kan vara fulla av sot och bråte och med undermånlig belysning. Eftersom skräp i pannrummet lätt kan antändas av utflygande gnistor är brandrisken påtaglig. Bristfällig hantering av aska kan även orsaka skador vid fastbränsleanläggningar.

 

Genom att fatta beslut om att uppgradera din uppvärmningsanläggning visar du omsorg om de boende. ÅSAB Energi kan hjälpa dig att förvandla ditt pannrum till en modern anläggning för säker drift och optimerad energianvändning. Med en modern anläggning och regelbundet underhåll uppnår du ett friskare inomhusklimat och därigenom nöjdare hyresgäster.

 

Vi på ÅSAB Energi har över 30 års erfarenhet från installation, drift och underhåll av fastigheters uppvärmningssystem och vi vill gärna dela den kunskapen med dig. Ring oss på 08-44 66 120 för att boka in ett förutsättningslöst möte.

4 STEG TILL FRAMTIDSSÄKER UPPVÄRMNING

 

När du har tagit beslutet att modernisera ditt uppvärmningssystem ser vi till att vägen dit blir så smidig som möjligt. Så här går processen till, steg för steg:

 

ANALYS UTIFRÅN DINA BEHOV

 

För att kunna ta fram en optimal lösning besöker vi inledningsvis din anläggning och samlar in uppgifter gällande energiförbrukning, uppvärmningsyta, antal lägenheter, inkommande ström till fastigheten med mera.

 

DEN OPTIMALA LÖSNINGEN

 

Baserat på ovanstående värden presenterar vi en energikalkyl och den lösning som vi bäst anser motsvarar dina behov. Som oberoende energientreprenör kan vi fritt rekommendera en lösning oberoende av fabrikat. Energikalkylen visar hur mycket du kan spara genom att uppgradera ditt system till den nya tekniken.

 

SMIDIG INSTALLATION OCH LEVERANS

 

Efter att förslaget godkänts påbörjas installationen. Vi sköter kontakten med olika myndigheter för tillstånd, till exempel borrningstillstånd vid installation av bergvärme, eller för de besiktningar som krävs vid installation av anläggningar för fastbränsle, fjärrvärme och gas.

Våra erfarna montörer ser till att anläggningen är funktionell, anpassad efter dina förhållanden och lättåtkomlig för service. När anläggningen är klar sker leveransen. Vi rekommenderar alltid att du anlitar en oberoende besiktningsman vid överlämningen, som kontrollerar att arbetet har utförts på rätt sätt och att arbetet uppfyller dina förväntningar.

 

SÄKER DRIFT OCH UNDERHÅLL

 

Under garantitiden ingår två tillfällen för underhåll. Därefter erbjuder vi dig möjlighet till fortsatt samarbete i form av ett löpande serviceavtal utan bindningstid. Inom serviceavtalets ramar håller vi koll på när underhåll ska utföras enligt fabrikantens sköteselanvisning

LÅT OSS TA HAND OM UNDERHÅLLET

 

Med ett serviceavtal ser vi till att din värmeanläggning behåller sin funktion och förbränningsgrad. Du vet i förväg vad underhållet kommer att kosta och du behöver inte hålla koll på när underhållet ska göras – det gör vi åt dig..

 

Vårt serviceavtal innehåller 1-2 underhåll per år. Vi kontaktar dig i god tid innan besöket, åker ut och servar utrustningen enligt fabrikantens sköteselanvisning och tar hänsyn till övriga önskemål – du kanske vill att vi även ser över ventilationen? Vid varje översyn görs noteringar om underhållet och eventuella åtgärder. Brister eller funktioner som kräver ytterligare åtgärder rapporteras alltid till dig innan de genomförs.

 

Alla fastighetsägare eller bostadsrättsföreningar kan teckna serviceavtal med oss, även om anläggningen har installerats av en annan energientreprenör. Kontakta oss för att teckna ett serviceavtal för din värmeanläggning.