SÄKER OCH LÖNSAM DRIFT

Regelbundet och förebyggande underhåll ger avkastning på din energiinvestering – du undviker kostsamma överraskningar och säkerställer en miljövänlig drift av fastigheten.

 

ÅSAB Energi erbjuder förebyggande underhåll i form av tillsyn och löpande service av alla typer av pannor och brännare för olja, gas och fastbränsle, samt intrimning, driftanpassning och kemiska rengöringar. För att din uppvärmningsanläggning ska upprätthålla rätt kapacitet över tid, kan du teckna serviceavtal med oss – då vet du i förväg vad underhållet kommer att kosta och när det ska utföras. Vid behov kan vi även erbjuda akut service där vi omedelbart hanterar avvikelser.

Uppvärmningssystem:

 

  • Vi genomför rökgasanalys för att optimera förbränningen i oljepannor, gaspannor och anläggningar med fastbränsle.
  • För att motverka kostamma vattenläckage kontrollerar vi korrosionen och syrehalten i vattnet i ditt värmesystem. Vid behov installerar vi en avluftningsanordning för att få ner syrehalten i vattnet så att rosten stoppas.
  • Vi tar bort missljud i värmesystem och ventiler.
  • För att få bort kalkbeläggning eller annan typ av beläggning utför vi vattensidig rengöring av pannor, värmeväxlare, varmvattenberedare och markslingor.

Gas:

 

ÅSAB Energi utför alla typer av gasarbeten på Stockholm Gas stadsgasnät. Med besiktningsbehörighet för upp till 100 kWh utför vi reparation och service på gasolinstallationer såsom gasugnar, bakugnar samt rökgasanalys på alla typer av gasapparater.

 

Styr- och reglerteknik:

 

Vi servar alla förkommande märken på marknaden.

LÅT OSS TA HAND OM UNDERHÅLLET

Med ett serviceavtal ser vi till att din uppvärmningsanläggning behåller sin funktion och förbränningsgrad. Du vet i förväg vad underhållet kommer att kosta och du behöver inte hålla koll på när underhållet ska göras – det gör vi åt dig.

 

Vårt serviceavtal innehåller 1-2 underhåll per år. Vi kontakter dig i god tid innan besöket, åker ut och servar utrustningen enligt fabrikantens sköteselanvisning och tar hänsyn till övriga önskemål – du kanske vill att vi även ser över ventilationen? Vid varje översyn görs noteringar om underhållet och eventuella åtgärder. Brister eller funktioner som kräver ytterligare åtgärder rapporteras alltid till dig innan de genomförs.

Alla fastighetsägare eller bostadsrättsföreningar kan teckna serviceavtal med oss, även om anläggningen har installerats av en annan energientreprenör. Kontakta oss för att teckna ett serviceavtal för din värmeanläggning.