FRAMTIDSSÄKER UPPVÄRMNING

ÅSAB Energi installerar och moderniserar värmesystem för framtidssäker uppvärmning. Vi samarbetar med marknadens ledande leverantörer och kan som oberoende energientreprenör alltid fritt rekommendera den bästa lösningen för dina behov.

 

Vi servar och installerar allt inom:

 

VÄRMEPUMPAR

 

Värmepumpar ger en miljövänlig och kostnadseffektiv uppvärmning genom att de tar till vara på energin i naturliga värmekällor såsom sjö, mark eller berg. ÅSAB Energi installerar värmepumpar anpassade för olika typer av fastigheter från Sveriges ledande märken, bland annat Viessmann, NIBE och IVT. Vi har valt att enbart arbeta med produkter där service och reservdelar finns nära till hands, för att på så vis säkerställa en hållbar och trygg drift.

FASTBRÄNSLE

 

ÅSAB Energi installerar flis- och pelletspannor från ledande tillverkare som Viessmann/Köb. Ur ett ekonomiskt och ur klimatperspektiv är fastbränsle en hållbar investering och energikälla. Det är också lika säkert som gas- och oljeuppvärmning. I äldre fastigheter kan fastbränsle utgöra ett effektivt alternativ till exempelvis bergvärme, då det inte kräver extra elförstärkning för att uppnå tillräckligt höga vattentemperaturer.

 

SOLVÄRME

 

Solvärme är en optimal investering när du vill minimera påverkan på miljön. Under vår- och sommartider ger solvärme en i stort sett kostnadsfri vattenuppvärmning. Under vinterhalvåret kan systemet kompletteras med värmepannor eller värmepumpar för att möta uppvärmningsbehovet.

En effektiv användning av solfångare är i högsta grad beroende av absorbatorernas kvalitet. ÅSAB Energi arbetar därför med produkter från Viessmann, där det speciellt framtagna ytskiktet på absorbatorerna fångar upp maximalt med solenergi och optimerar verkningsgraden.

OLJA

 

Idag handlar oljeuppvärmning allt mer om uppvärmning med olika biooljor. Genom att elda med biodiesel eller RME (Rapsmetylester), som är helt och hållet vegetabiliskt baserat, bidrar du till att minska utsläppen av växthusgaser.

Oljepannor är även ett ekonomiskt hållbart alternativ som ger full effekt direkt. Det fungerar som ett utmärkt komplement till en anläggning med värmepumpar eller pellets – med oljepannan som reserv uppnår du en extra säker drift av ditt uppvärmningssystem.

FJÄRRVÄRME

 

Fjärrvärmenätet i Stockholm är i behov av modernisering och många fördelar kan vinnas genom att installera den nya tekniken, framförallt minskade kostnader i flödestaxan. ÅSAB Energi moderniserar fjärrvärmecentraler och installerar fjärrvärmeväxlare med rätt dimensioner för en effektivare reglering av flödet och returen.