TA KONTROLL ÖVER DIN ENERGIFÖRBRUKNING

Installation av ett styr- och reglersystem för pannor och fjärrvärme är ett effektivt sätt att förbättra inomhusklimatet i dina fastigheter. Det bidrar till en säkrare och optimerad drift av anläggningen – något som i längden kan sänka dina driftkostnader.

 

ÅSAB Energi installerar professionella styr-, regler- och övervakningssystem för fastigheters värmeanläggningar. Tekniken kommunicerar utvecklingen i värmeförbrukningen och statistiken kan avslöja ökningar, trendbrott och visa på orsaker till eventuella fel. Vi tar fram skräddarsydda lösningar efter dina behov och arbetar med flera olika tillverkare.

ÖVERVAKNING

 

Med en internetbaserad lösning för övervakning kan du smidigt sköta värmeanläggningen från en extern plats. Övervakningen ger dig chans att samla och följa upp larm och statistik. Risken för störningar minimeras eftersom du har möjlighet att vidta åtgärder innan skadan är skedd.