Betalningsvillkor vid rot-avdrag: 10 dagar netto

Denna ansökan skall göras av kunden i samband med beställningen av arbetet. Ansöker kunden
i efterhand, tillkommer avgift för extra administrering med 350 kr + moms.

 

För de fall Skatteverket efter begäran inte medger – helt eller delvis – utbetalning, äger entreprenören rätt att omgående fakturera återstående del av arbetskostnaden. Beställaren är betalningsskyldig för detta belopp och betalning skall erläggas till entreprenören inom 10 dagar från fakturadagen.

Då nedanstående uppgifter är viktiga, skall dessa vara ifyllda, i annat fall kommer en extra administrationskostnad om 300:- + moms att uttagas på fakturan.

För att vi ska kunna genomföra arbetet med rot-avdrag på fakturan, är förutsättningen att ni godkänner förutsättningarna som gäller för rot-avdrag enligt Skatteverkets regler, som finns att läsa på

www.skatteverket.se

  Underlag för rot-avdrag

  Beställare
  personnr:
  Beställare2
  personnr:
  Epost
  Adress:
  Postnr:
  Alternativ
  Fastighetsbeteckning:(endast villa/radhus etc.)
  Brf. Organisationsnummer:
  Lägenhetsnummer:

  Bor och använder du/ni denna lägenhet/fastighet som bostad:

  Ja:Ja
  Nej:Nej

  Beställare:

  Jag är införstådd med Skatteverkets förutsättningar för att kunna utnyttja möjligheten till ROT-avdrag och intygar att förutsättningarna härmed är uppfyllda samt i övrigt vad som framgår av ovan

  Acceptera